maandag 8 juni 2015

EénwordingKerst is het feest van het licht. Het licht in de duisternis opdat licht en duisternis zich met elkaar verzoenen. Het gaat om het verzoenen van tegenstellingen: man-vrouw, goed-kwaad, zwart en wit, onbewust (Shiva)-bewust (Shakti), wat nog ongevormd is (Shiva) en wat gevormd wordt (Shakti). Verschillende energieën, die met elkaar verbonden en overwonnen moeten worden, uitgebeeld in de dans van Shiva en Shakti. Het is de liefde, die tegenstellingen overwint. Hier uitgebeeld door de liefde tussen Krishna en Radha, die versmelten tot een eenheid.
Met ons zwakke lichtje van ons vage bewustzijn gaan we het grote licht tegemoet. Het paar, detail uit een schilderij van Edward Munch "In to the forest", zal verdwijnen in het bos, het gevaarlijke onbekende, en dan? Zullen ze het licht vinden? Zwart en wit tot een eenheid smeden door het rood van de liefde? Met kerst hoeven we niet te zoeken, want het komt ons van uit de hemel tegemoet begeleid door het gezang van de engelen.

Een gedicht van Thé Lau:

TEMPEL DER LIEFDE


Welkom, welkom in de tempel der liefde
huis zonder genade, huis zonder gebod
Welkom, welkom, welkom in de tempel
Welkom, welkom in het huis van genot

Verlangen geplooid in dauw en in honing
de V van verlangen gespreid op satijn
Liefde loont niet, is haar eigen beloning
zo staat het geschreven in haar vloeiende lijn

Gewelfd en gekromd in gespannen verlangen
zon en maan zwijgend, in teder geweld
verstrengeld boven standen en rangen
Geloof me, ik heb de dagen geteld

Haar vingers spreken de taal van de liefde
de dauw en de honing bedwelmend en zacht
haar lippen verfijnd en geverfd met een gloed
van de zachtheid en met de gloed van haar kracht

Haar haar is gelokt tot haar hart wordt bestegen
de blik in haar ogen gericht en verlicht
Verstrengel met mij boven wetten en wegen
zing samen met mij het liefdesgedicht 

Ik heb niet van alle afbeeldingen de makers kunnen achterhalen. In ieder geval ben ik schatplichtig aan Gianni De Conno, Trendy Traveler, de Methodist collection en Exotic India.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten