dinsdag 3 december 2013

De betekenis der dingen

"De betekenis van de dingen wordt 'centraal' als gemoedsaandoening beleefd."
(Philipp Lersch "Algemene psychologie" Aula 256)
Citaat uit "Heleen" geschreven door Carry van Bruggen:
"Daar was ook een koffiebranderij met deur en schutting tegen de walkant aan. Stond de deur open, dan rook Heleen de scherpe geur van het branden en in het witte licht tussen de schutting en muur stond op de binnenplaats een kleine man in 't bruin gekleed en draaide gestadig aan een groot rad. Heleen noemde hem in haar gedachten 'De Slaaf' en behield haar leven lang uit dat woord niet zozeer de voorstelling van een klein, krom mannetje op een binnenplaats, als wel de reuk van koffie en het licht van een regendag. ......................................
Ze vroeg weinig naar de dingen, die ze zag, schoon ze veel opmerkte en nimmer iets vergat van wat ze eenmaal had gezien. Doch ze had voor zichzelf volkomen genoeg aan wat haar uit aanschouwing, klank en geur aanwoei en beving, hervoelde dat in eenzaamheid, klonk aan elk ding een vreemd en vluchtig beeld uit haar fantasie vast en bewaarde ding en beeld gezamenlijk in één enkele voorstelling, die dan eigenlijk een aandoening en geheel en al haar eigendom was."


Geen opmerkingen:

Een reactie posten